Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
Afdeling Haarlem Snelverband

©2009 - 2021 Gabriëlle & Erwin Venix

HerhalingslessenNatuurlijk zal een EHBO-er zijn kennis up-to-date moeten houden. Ook is de eerste hulpverlening is aan verandering onderhevig. Telkens wordt er van alles verbeterd in de theorie, de praktische aanpak of benadering van het slachtoffer.


Tijdens de herhalingslessen wordt aandacht besteed aan herhaling van de theorie en de praktische vaardigheden. Hierbij worden de ingeslopen slordigheidjes aangestipt en zonodig de puntjes weer op de “i”gezet. Tevens worden tijdens deze lessen alle veranderingen die plaatsvinden in de EHBO met u doorgenomen en geoefend.


Ervaren kaderinstructeurs delen met u ervaringen uit de praktijk en onze LOTUS slachtoffers helpen u, vooral tijdens de herhaling van de praktische vaardigheden, de routine te kweken die u in de praktijk nodig heeft om snel en kordaat te handelen.


Het volgen van herhalingslessen is belangrijk om uw diploma geldig te houden. Om deze lessen te kunnen volgen, dient u lid te worden van onze vereniging. Dit lidmaatschap kost voor particulieren €30,- en voor bedrijven €45,- per jaar.

Als u nog geen lid bent van onze vereniging, kunt u zich via dit formulier inschrijven.


Kijk bij oefenavonden voor een overzicht van onze herhalingslessen.

Competenties

Voor het geldig houden van uw EHBO diploma, stelt het Oranje Kruis tegenwoordig als eis dat u - als EHBO’er - bekwaam kunt handelen. Het volgen van de herhalingslessen alleen, is niet meer voldoende.


Het Oranje Kruis heeft een 18 tal vaardigheden (of competenties) opgesteld waarin u uw bekwaamheid moet tonen. Als uw kader instructeur u niet competent acht op één van deze competenties, dan mogen wij uw EHBO diploma niet meer verlengen!


Van de 6 belangrijkste competenties moet ieder jaar aangetoond worden dat deze voldoende beheerst worden. Voor de overige is eens in de 2 jaar voldoende.

Jaarlijkse competenties

Overige competenties

De 5 belangrijke punten

Uitwendige wonden

Stoornissen in het bewustzijn

Brandwonden

Stoornissen van de ademhaling

Kneuzingen en verstuikingen

Stilstand van de bloedsomloop

Ontwrichtingen en botbreuken

Ernstige uitwendige bloedingen

Oogletsel

Shock

Vergiftiging


Electriciteitsongevallen


Letsel door koude


Letsel door warmte


Vervoer over korte afstand


Verband- en hulpmiddelen


Het menselijk lichaam