Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
Afdeling Haarlem Snelverband

©2009 - 2021 Gabriëlle & Erwin Venix

Waarom een EHBO cursus volgen ?Er gaat geen dag voorbij zonder dat er op straat, school, werk, op het sportveld of thuis een ongeluk gebeurd.

Vaak gaat het om kleine ongelukjes. Maar soms gaat het goed mis, zoals bijvoorbeeld een vliegtuig dat neerstort.


Durf jij dan te helpen ?


Door onwetendheid en paniek worden vaak onjuiste handelingen verricht met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers.  Een EHBO-er weet erger te voorkomen doordat hij precies weet hoe in dat geval te handelen. Hij zorgt ervoor dat het slachtoffer gerustgesteld wordt, het letsel niet erger wordt en dat er indien nodig snel professionele hulp wordt ingeroepen. Met deze kennis en een juiste behandeling worden levens gered!


Laat je niet meer verrassen en zorg dat je er klaar voor bent, door een EHBO cursus te volgen via onze vereniging.


Een cursus EHBO volgen bij EHBO Vereniging Snelverband

Ieder jaar starten wij in het na- en voorjaar met een cursus EHBO, aangevuld met de module verbandleer en kleine ongevallen. Deze opleiding is conform de eindtermen van het Oranje Kruis en omvat de volgende onderwerpen:- Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp

- Stoornissen in het bewustzijn

- Stoornissen van de ademhaling

- Stilstand van de bloedsomloop

- Ernstige uitwendige bloedingen

- Shock

- Uitwendige wonden

- Brandwonden

- Kneuzing en verstuiking

- Ontwrichting en botbreuken

- Oogletsels

- Vergiftiging

- Elektriciteitsongevallen

- Letsels door koude

- Letsels door warmte

- Vervoer over korte afstand

- Verband- en hulpmiddelen

- Het menselijk lichaam

- (kinder-) Reanimatie en AED


De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt bij gebleken competentie telkens voor 2 jaar verlengd.


Indien gewenst kunnen cursussen ook op een andere locatie gegeven worden.


Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Of download het inschrijfformulier hier.